Job s

Content Reviewer ( 1 ตำแหน่ง )

 • ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ – เป้าหมายของการตลาดเนื้อหามีความชัดเจน นอกจากจะเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างแบรนด์กับลูกค้าแล้ว การตลาดเนื้อหายังสามารถช่วยธุรกิจของคุณได้หลายวิธี: การรับรู้ถึงแบรนด์:สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์หรือเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ในกลุ่มผู้ชมเป้าหมายของคุณ การรับรู้ถึงแบรนด์ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น ผู้ชมของคุณสามารถเข้าใจถึงประโยชน์ที่คุณต้องการสื่อได้ดีขึ้น

 • เราต้องการอะไรจากคุณ -เราไม่มสนว่าคุณจบไรมาขอแค่มีความสามารถที่เขียนบทความที่เข้าใจและมีความเข้าใจกับคอนเท้นที่จะคิดเขียนขึ้นมานั้นเอง

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ – หน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของ content reviewer นั้นมีความสามารถมีความรับผิดชอบในการอ่านหรือว่าเขียนโค้ดเขียนรีวิวสินค้าได้ดีในระดับที่ว่าลูกค้าให้ความสนใจสินค้านั้นเองและที่สำคัญอธิบายลายละเอียให้เข้าใจได้อย่างถี่ถ้วนและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของเราได้ดีนั้นเอง

Web Developer ( 1 ตำแหน่ง )

 • ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ – รากฐานที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือความรู้ในด้านประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ซึ่งก็คือความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) คือการออกแบบส่วนต่อประสานกับเว็บ

   อะไรในโลกปัจจุบัน นักพัฒนาจำนวนมากต้องรู้วิธีทำให้เว็บเข้าถึงผู้ใช้ได้ สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่มีปัญหา แน่นอนว่าหน้าที่สร้างขึ้นจะเข้าใจง่ายขึ้น

 • เราต้องการอะไรจากคุณ – เราต้องการคนที่มีความสามารถเข้าใจเกี่ยวกับโค้ดที่จะเขียนขึ้นมาและมีความเข้าใจภาษาโปรแกรมเมอร์ได้อย่างดี

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ – พยายามกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างง่ายตามปัญหาที่ได้รับและนำเสนอต่อลูกค้า คุณต้องการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดบ้างเมื่อเริ่มงานออกแบบในระดับหนึ่ง ต่อไปเราจะหารือกับนักพัฒนาเว็บว่าเราควรทำงานออกแบบประเภทใด

Digital Marketer ( 2 ตำแหน่ง )

 • ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ – ความแตกต่างระหว่างการตลาดทางอินเทอร์เน็ตและการตลาดดิจิทัลคืออะไร? พูดง่ายๆ ก็คือ การตลาดออนไลน์เป็นวิธีการตลาดดิจิทัล ตัวอย่างการตลาดออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย บล็อก อีเมล ฯลฯ กล่าวโดยย่อ การตลาดดิจิทัลคือการตลาดที่อาศัย “สื่อ” เช่น ช่องทางดิจิทัล หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการเชื่อมต่อ การตลาดออนไลน์ คือ การตลาดที่อาศัย “อินเทอร์เน็ต” ในการสื่อสารและให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของแบรนด์แก่ลูกค้า

 • เราต้องการอะไรจากคุณ – เราต้องการหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตรงต่อเวลางานนั้นเองและมีความสามารถในการทำการตลาดที่ดี

 • หน้าที่ความรับผิดชอบ – การเขียนเนื้อหาเพื่อสนับสนุนเนื้อหาที่แบรนด์ต้องการนำเสนอเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุด เนื่องจาก SEO ต้องการเนื้อหา การส่งเสริมการขายใด ๆ ก็ต้องการเนื้อหา ดังนั้นการตลาดเนื้อหาจึงเป็นราชา จะปกครองตราบเท่าที่เราอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสาร การตลาดดิจิทัลต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เล่าเรื่องอย่างไรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย? นั่นคือการเข้าใจความงามของศิลปะ กล่าวโดยสรุปคือทักษะพื้นฐานที่นักการตลาดทางอินเทอร์เน็ตสามารถใช้ในการสื่อสารด้านการตลาด ท้ายที่สุดแล้ว อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ดึงดูดผู้ใช้ผ่านเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์/วิดีโอ/บทความ ฯลฯ